Nieuw boek in reeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in

In veel publicaties voor ‘Wetenschap en techniek’ in het basisonderwijs ligt de nadruk op leren experimenteren. Onlangs verscheen bij het WKRU (Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit) boek nummer 11 in de reeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in. In deze opnieuw inspirerende uitgave betoogt Jos Marell in hoofdstuk 1 ‘Klein beginnen met onderzoek’ dat het bij onderzoek niet altijd hoeft te gaan om het (leren) opzetten en uitvoeren van experimenten. Andere, minder complexe vormen van onderzoek verlagen voor zowel leerlingen als leerkrachten de drempel. Dat schept ook voor jonge kinderen mogelijkheden om gericht aan de slag te gaan, zodat ze zelf onvervangbare ervaringen opdoen en al doende uiteenlopende onderzoeksvaardigheden en ‘spelenderwijs’ een goede onderzoekshouding ontwikkelen.

Lees meer op https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken