“Leerlingen komen nu anders binnen dan tien jaar geleden”

Directeur van Stichting Technasium Ria Sluiter heeft het nog niet zwart op wit, maar ze heeft wel een sterk vermoeden: leerlingen komen het Technasium anders binnen dan tien jaar geleden. De reden daarvoor is de groeiende aandacht voor Wetenschap & Technologie op de basisscholen. Ria: “Het niveau waarop onze leerlingen nu starten lijkt hoger. Daar plukt iedereen de vruchten van.”

Sinds maart 2019 werkt elk Nederlands Technasium met de Technasium Competentiemonitor. Via deze monitor krijgen leerlingen inzicht in de mate waarin ze belangrijke competenties als projectmatig werken en opdrachten samenwerkend uitvoeren beheersen. Ook wordt duidelijk hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Dat is in eerste instantie waardevol voor de leerlingen zelf. Maar het levert ook iedereen die het onderwijs faciliteert belangrijke informatie op. Onder andere over het niveau waarop leerlingen op het Technasium starten. Ria: “Het lijkt er sterk op dat leerlingen die op de basisschool al W&T hebben gehad, hoger scoren op de competenties die ze bij ons verder ontwikkelen. We onderzoeken nu of dat daadwerkelijk zo is.”

Verkennen
Dat leerlingen door W&T op de basisschool op een hoger niveau starten, is volgens Ria voor alle betrokken partijen positief. “Het belangrijkste zijn natuurlijk de leerlingen zelf. Leerlingen die al W&T op de basisschool hebben gehad, weten eerder of het Technasium bij ze past. Dat verkennen ze verder tijdens de projecten die we het eerste jaar aanbieden. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld zelf een gezonde snack of een nieuw speeltoestel voor kinderen. Leerlingen die al ervaring hebben met W&T weten hoe je dat aanpakt. Dat vergroot het enthousiasme om ermee door te gaan.”

Keuzes maken
Een ander voordeel voor leerlingen die al ervaring hebben met W&T, is dat ze beter weten wat ze op welke manier willen leren. Ria: “Leerlingen die op de basisschool niets met W&T hebben gedaan, hebben nog geen idee van hun leervraag en wat voor projecten daarbij passen. Leerlingen die dat wel helder voor ogen hebben, kunnen veel gerichter keuzes maken in wat ze wel en niet doen. Daardoor zijn ze nog gemotiveerder.”

Toegevoegde waarde
De projecten die op het Technasium worden uitgevoerd komen altijd uit de praktijk. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente en bedrijven uit de buurt van de school. Als het niveau van de leerlingen stijgt, kunnen ze ook zelfstandig aan de slag met complexere vraagstukken. Ria: “Vraagstukken van opdrachtgevers zijn vaak problemen met meerdere kanten en oplossingen. Als leerlingen daarmee uit de voeten kunnen is dat voor henzelf interessant. Tegelijkertijd vergroten ze hun toegevoegde waarde richting opdrachtgevers.”

Maatschappelijke vraagstukken
Opdrachtgevers benaderen het Technasium regelmatig met de vraag of leerlingen kunnen helpen bij een onderzoek of ontwerp. Maar docenten kloppen ook zelf aan bij bedrijven die bij het Technasium passen. Ria: “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Daarom werken we graag aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld rond het klimaat, energietransitie of innovaties binnen de foodsector. Voorheen was het best spannend om bedrijven binnen die sector te benaderen. Want waren de vraagstukken waar deze organisaties mee kampen niet te ingewikkeld voor onze leerlingen? Maar nu onze leerlingen op een hoger niveau instromen durven docenten dat wel aan. Zo groeit het aantal interessante opdrachtgevers en opdrachten waaruit onze leerlingen kunnen kiezen.”

Enthousiasme verspreiden
Het is voor alle leerlingen – en in dit verhaal specifiek voor aankomende leerlingen van het Technasium – dus van groot belang dat op de basisscholen voldoende aandacht aan W&T wordt besteed. Ria: “Dat proberen we te bereiken door basisschoolleerkrachten enthousiast te krijgen voor W&T. Bijvoorbeeld door pabo’s te stimuleren om een minor over W&T aan te bieden. En we praten met de po-raad om ook op bestuurlijk vlak de kennis over W&T te vergroten. Want ik heb dan nog geen harde data over het positieve effect van W&T op de basisschool voor onze leerlingen, maar ik weet zeker dat dat eraan komt. En met de Competentiemonitor weten we straks ook meer over het studiesucces van onze leerlingen. Het kan niet anders dan dat ook dat stijgt.”