“Verschillende visies op de invoering van W&T-onderwijs vind ik heel welkom”

Guido Lacet, bevlogen leraar en pleitbezorger voor W&T-onderwijs:
“Verschillende visies op de invoering van W&T-onderwijs vind ik heel welkom”

Guido Lacet is leraar, HB-specialist en MT-lid financiën & huisvesting bij de Sint Willibrordusschool in Herveld. Maar bovenal is Guido een groot pleitbezorger van W&T-onderwijs vanuit zijn rol als W&T-coördinator. Op 19 januari 2023 nam Guido enthousiast en constructief deel aan de Visiebijeenkomst W&T-onderwijs in Gelderland, georganiseerd door KWTG, KWTO en de Provincie Gelderland. In dit interview gaat hij graag dieper op deze onderwijsuitdaging in: “We zijn als school en team ambitieus met de juiste focus, ook voor W&T-onderwijs.”

Guido’s hoofdtaak is lesgeven in groep 5: “Tevens leid ik op onze school een plus- en klusklas (Het Ruimte Station). In de groepen begeleid ik de leraar op het gebied van meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze school. We zijn als school en team ambitieus met de juiste focus, ook voor W&T-onderwijs. We willen samen er alles aan doen om het beste te zijn voor de leerling, zodat de leerling het beste kan zijn in wat bij hem of haar past. Onderwijs in de pure vorm zoals het bedoeld was en is. Onze missie-statement? ‘Ruimte om te leren’.” In de Visiebijeenkomst gaf ik aan naar beter onderwijs te willen. Dat vergt inzet en lef van schoolbestuurders, directeuren en leraren. Wat daarin ook belangrijk is, is de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen. Met als ultiem doel onderwijs waarin het talent van elk kind wordt benut, ook op het vlak van W&T.”

W&T laat álle kinderen plezier ervaren met techniek
Guido komt van origine uit de techniek: “Ooit doorliep ik de MTS en ging ik werken in de metaal. Dan ervaar je zelf hoe techniekonderwijs werkt als je kiest voor werken in de techniek. Nu ik leraar ben, constateer ik al lange tijd dat techniek eigenlijk het primair onderwijs is uit geslopen. Dat wil ik graag weer terugbrengen en W&T is daarvoor een mooi instrument. Ik ben een groot pleitbezorger van W&T-onderwijs. Ik geniet ervan als kinderen door techniek een ontwikkeling doormaken, ook kinderen die misschien wat minder zijn in bijvoorbeeld taal. W&T kan bereiken dat kinderen die wat minder met techniek hebben toch plezier ervaren om met hun handen bezig te zijn. Dat element kan door W&T weer terugkomen in het onderwijs. Dit was mijn drijfveer om mee te denken in de eerste Visiebijeenkomst W&T-onderwijs. Nu is het een goed moment om leerkrachten te bewegen aan W&T te doen.”

Rol als verhalenverteller
Guido: “Van landelijke tot regionale maatschappij zijn we steeds meer op onze eigen eilandjes gaan leven. Ik zie dat mensen trots zijn op wat zij doen en dit graag delen, maar vaak niet weten hoe. We zullen elkaar opnieuw moeten vinden. Daar zie ik mijn rol. Niet als bruggenbouwer, maar als verhalenverteller. De mensen op de eilanden vertellen over elkaar, waar en hoe ze elkaar kunnen vinden. Kennis delen. Niet meer dan een leraar doet. Er is namelijk al een eiland vol bruggenbouwers en zij kunnen prima verbinden. Dus provincie, stuur je bruggenbouwers er maar op uit!” Guido merkt dat collega’s snel denken dat ze zelf niks met techniek en technologie hebben: “Da’s jammer, want ik heb de overtuiging dat ook zij er heel veel aan kunnen hebben als ze besluiten er echt voor te gaan. Wat bij ons op school hielp om iedereen weer voor techniek en technologie mee te krijgen was het destijds meedoen aan een Techniekwedstrijd in Rivierenland, het verduurzamen van technieklessen in het eerdere VTB-traject en mijn inzet voor de plus- en klusklas. Daardoor ontstond een groei-effect en zagen we dat techniek terug begon te komen in het programma. Collega’s werden er bewuster van en enthousiaster voor. Voor ons op school een prima voedingsbodem om vervolgens ook met elkaar de schouders eronder te zetten voor W&T-onderwijs.”

Thematisch werken
Guido realiseert zich dat hij van nature een enorm enthousiaste pleitbezorger is voor W&T-onderwijs. Geeft dat geen remmende voorsprong op zijn andere collega’s binnen de school? “In het begin nam ik hen inderdaad niet mee op deze techniekreis. Vervolgens zijn we overgegaan op thematisch werken voor de zaakvakken. Daar heb ik direct techniek in verweven. Thematisch werken vraagt daar ook om. Eveneens heb ik daar dus een speciaal programma voor op school ingericht. Het effect? Mijn collega’s beginnen W&T nu in hun programma vorm te geven. Ze ontkwamen niet meer aan W&T door dit bij een ander neer te leggen.”

Support van directie helpt bij implementatie W&T
De Sint Willibrordusschool is een zelfstandige school met een platte organisatie: “Dat helpt enorm bij de invoering van W&T-onderwijs. Ideeën krijgen altijd de ruimte, dus ook de inzet op W&T. Dus je hebt al snel binnen onze school een platform om ermee aan de slag te gaan. Zo werkte het ook toen ik met het idee kwam van de plus- en klusklas.” Guido realiseert zich dat niet alle basisscholen die ruimte hebben: “Dan helpt het enorm dat je directie je de gelegenheid geeft om W&T-onderwijs duurzaam in te zetten. Als directies leerkrachten in hun kracht zetten en ruimte bieden voor W&T-onderwijs, dan gaat dit vanzelf werken.”

Veelzijdige visies op W&T-onderwijs
Guido kijkt positief terug op de Visiebijeenkomst W&T-onderwijs in Gelderland op 19 januari: “Een mooie groep inspirerende mensen met een gezamenlijke passie. Er waren deelnemers uit allerlei organisaties en je ziet dan dat iedereen een eigen invalshoek heeft voor W&T. Alle deelnemers hadden een verschillende kijk op hetzelfde onderwerp. Dat is mooi en vind ik ook heel essentieel. Samen moet je het doen en verschillende visies zijn daarin welkom. Wat ik meeneem uit deze bijeenkomst? Uit allerlei hoeken proef je ideeën en zienswijzen en dat vind ik heel belangrijk. Wellicht hebben we elkaar in de afgelopen jaren uit het oog verloren, omdat we allemaal bezig waren met ons eigen ding. En door deze Visiebijeenkomst hebben we elkaar weer meer gevonden. Dit soort verbindende sessies maakt dat we weer met elkaar op één lijn komen en laat ons inzien hoe hard we elkaar eigenlijk nodig hebben bij de implementatie van W&T-onderwijs.” Wel heeft Guido een aanbeveling voor de volgende bijeenkomsten: “Ik zou best meer in de keuken willen kijken van de deelnemers aan deze bijeenkomsten.”

Samen staan we sterk
Guido zet zich ook op landelijk niveau in voor meer verbinding: “Vanuit deze rol zet ik mij in voor de stem van de leerkracht in het algemeen bij de verschillende landelijke onderwijs stakeholders, zoals OCW, De sectorraden, NRO, beroepsverenigingen, etcetera. Deze stem roept dus vooral om verbinding tussen de organisaties en dat de leerkracht gehoord wordt bij besluit- of beleidsvorming. Ook zet ik mij fanatiek in voor wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het onderwijs. Ik zal als de minister, zoals voorgenomen, op bezoek komt op mijn school, hem ook zeker mijn plus- en klusklas, school en schoolplein laten zien. Hierin zal ik het nut van de verbinding laten horen. Ook als het gaat om W&T-onderwijs en de rol van de provincie. Immers, alles wat we nu doen in het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het verleden en de toekomst van ons allen. Dus alleen samen staan we sterk.”

Verbindende rol van Provincie Gelderland
Tot slot houdt Guido een pleidooi voor de rol van de Provincie Gelderland bij de implementatie van W&T-onderwijs in Gelderland: “De landelijke overheid heeft een rol en gemeenten ook. Ik zou graag zien dat de provincie haar rol formuleert hierin en ook oppakt. Voor de provincie zie ik een mooie, verbindende en faciliterende rol weggelegd. Zij kan alle verschillende groepen bij elkaar brengen. En ook geslaagde voorbeelden van een succesvolle W&T-implementatie op een bepaalde Gelderse basisschool ter inspiratie elders in de provincie aanbieden. Daarom was het ook zo fijn dat gedeputeerde Peter Kerris deelnam aan de Visiebijeenkomst in januari.”