Expeditie Edison is door de combinatie van kennis en plezier de ideale start voor W&T op school

Toen kleuterleerkracht Marjon Kropff vorig schooljaar een enquête invulde om te bepalen wat het niveau van wetenschap en technologie is op Montessorischool Lindenholt, schrok ze toch even. Want ze deden wel aan techniek, maar over een W&T-beleid had nog nooit iemand nagedacht. KWTG’s Expeditie Edison was de eerste stap richting structurele W&T-lessen voor alle leerlingen. “We ontdekten als team dat W&T niet alleen noodzakelijk, maar vooral ontzettend leuk is.”

Marjon heeft altijd al iets met techniek gehad. Dus toen ze na het invullen van de enquête de vraag kreeg of zij kartrekker van de nieuw op te zetten W&T-werkgroep wilde worden, hoefde ze niet lang na te denken. Marjon: “Samen met mijn collega André zocht ik eerst uit wat we allemaal al op het gebied van techniek deden. Dat was gelukkig meer dan we hadden gedacht. Zo schiet ik jaarlijks bij het schoolthema over planeten met een fietspomp een petfles de lucht in, alsof het een raket is. En kraters maken we na door grote stenen in het zand te laten vallen. Maar activiteiten echt als techniek oormerken, zover waren we nog niet.”

Op expeditie
Om ervoor te zorgen dat het hele team W&T serieuzer zou gaan oppakken, nodigden Marjon en André KWTG’s Albert Oving uit voor Expeditie Edison op school. Marjon: “Ík kan wel aan collega’s vertellen hoe belangrijk en leuk W&T is, maar het is veel inspirerender als een expert van buitenaf dat doet.” Die aanpak bleek succesvol. “De expeditie was een combinatie van kennis en plezier. We gingen in groepjes met verschillende werkvormen aan de slag, zochten van alles op internet op, keken filmpjes en deden proefjes. Zo moesten we bijvoorbeeld allemaal in een ei knijpen en onderzochten we daarna waarom het ene ei wel brak en het andere niet.”

Concrete tips
De expeditie leverde naast lachende gezichten en betrokkenheid bij het hele team veel concrete tips voor de W&T-werkgroep op. “Albert benadrukte hoe belangrijk het is om het vuurtje bij collega’s aan te blijven wakkeren. Daarom zetten we nu af en toe iets grappigs op de lerarentafel wat de aandacht trekt en vragen oproept, zoals een zonnemolen. En de posters met daarop de stappen van onderzoekend en ontwerpend leren ligt niet meer achterin een kast stof te happen, maar hangt weer in de teamkamer.”

Samenwerken
Albert haalde voor Marjon en haar collega’s ook de druk er een beetje af. Marjon: “Als leerkracht is je takenlijst al erg lang. Als je dan óók nog W&T erbij moet doen, kan dat als een last voelen. Albert liet ons zien dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Zo hoeft een visiestuk niet een heel boekwerk te zijn. Een A4’tje is ook genoeg. En hij benadrukte dat je niet alles zelf hoeft te doen. Door dat advies zijn we om tafel gegaan met de W&T-coördinator van onze buurschool. Hij vertelde ons over het gebruik van techniektorens en we denken nu samen na over of en hoe we ons technieklokaal samen kunnen inrichten en gebruiken.

Verwonderen
Marjon nam op aanraden van Albert ook deel aan de Winterschool van het WKRU. “Weer zo’n inspirerende dag! Daar ontdekte ik onder andere de inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend spelen waar de meest fantastische activiteiten voor kleuters instaan. De verwondering van kinderen als de bal er aan de ene kant van hun zelfgebouwde roetsjbaan ingaat en er aan de andere kant weer uitkomt… Die blik in hun ogen is de reden dat ik al ruim 35 jaar met zoveel plezier voor de klas sta.”