Technieklessen: belangrijk voor basisschoolleerlingen, ROC-studenten én de regio

Op het ROC RIVOR is het overduidelijk: steeds minder jongeren zijn geïnteresseerd in techniek. Volgens techniekdocent Hans de Lang komt dat omdat ze niet weten wat techniek allemaal inhoudt. Daarom is hij zo blij met Onderwijs helpt Onderwijs* (OhO). Hans: “Het is belangrijk dat alle basisschoolleerlingen in aanraking komen met techniek. Zij zijn de bron waar wij – en de regio – uit moeten putten.”

Toen Hans door OhO-oprichters Dick de Jong en Klaas Stegeman werd gevraagd mee te werken aan het initiatief, zei hij volmondig ja. Hans: “Techniek staat voor veel mensen nog steeds synoniem aan zwarte handen en veel lawaai. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in, maar het vak heeft ook een andere kant. Zeker met alle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren, is er meer dan ooit behoefte aan technici die breder inzetbaar zijn; ze moeten een idee kunnen concretiseren, verbanden kunnen leggen, meerdere projecten kunnen overzien, presentaties kunnen geven en in staat zijn leiding te geven. Om in de regio voldoende van dat soort technisch personeel te hebben en te houden, moeten we kinderen op de basisschool daar al over informeren en voor enthousiasmeren.”

Leermomenten
Dat hij dat kan bereiken met de inzet van zijn eigen techniekstudenten, maakt van OhO voor Hans een ideaalsituatie. “Dat binnen OhO ROC-studenten de lessen geven, is niet alleen voor de basisschoolleerkracht handig. De studenten zelf steken er ook veel van op. Ze ontdekken hoe je kennis moet overdragen en oefenen belangrijke vaardigheden als luisteren, samenwerken, communiceren en oplossingsgericht handelen. Laatst bijvoorbeeld vloog tijdens een les van OhO een vliegtuigje door een verkeerd gemonteerde ballon de andere kant op dan de bedoeling was. Aan de student de taak zo’n ‘probleem’ samen met de basisschoolkinderen te achterhalen en te verhelpen.”

Sociaal en maatschappelijk belang
Nog een pluspunt van de aanpak van OhO is volgens Hans dat studenten werken aan het sociaal en maatschappelijk belang van techniek voor de regio waar ze wonen. Hans: “Jongeren die verder kijken dan alleen hun eigen technieklokaal, inspireren anderen om ook in de techniek aan de slag te gaan. Daardoor worden lege arbeidsplaatsen opgevuld én ontstaat meer werkgelegenheid in de buurt, want ondernemers vestigen zich logischerwijs op plekken waar voldoende geschoold personeel te vinden is.”

Rolmodel
Maar bovenal vinden de studenten het erg leuk om te doen. “Ze komen allemaal terug met mooie verhalen en anekdotes.” En Hans onderschat de impact van rolmodellen niet.
“Als ik aan basisschoolleerlingen vertel hoe boeiend techniek is, gelooft niemand me. Als mijn studenten het doen, weet ik zeker dat de aanmeldingen hier over een paar jaar binnenstromen.”

*Onderwijs helpt Onderwijs (OhO) is een van de manieren waarop wetenschap en technologie in het curriculum van basisscholen kan worden geïmplementeerd. OhO is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het KWTG.

Kijk voor meer informatie over OhO op www.oho-t.nl.

Lees ook:
ROC-studenten enthousiasmeren basisschoolleerlingen voor techniek
Bestuur ontdekt kant-en-klare-oplossing voor techniekonderwijs