Middelen

De wijze waarop basisscholen wetenschap en technologie aan het onderwijsprogramma toevoegen, varieert sterk. Om te bepalen welk ontwikkelarrangement het best aansluit bij uw hulpvraag, adviseren wij altijd eerst zelfstandig de Quickscan uit te voeren. Zo krijgt u inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot wetenschap- en technologieonderwijs bij u op school. Dat helpt bij het bepalen van de te nemen vervolgstappen.

Ontwikkelarrangementen
Onze ontwikkelarrangementen worden op maat samengesteld en zijn gebaseerd op de stappen die al op het gebied van wetenschap- en technologieonderwijs zijn gezet en de ontwikkeling die u als school wilt doormaken. De bestaande cultuur, visie en leefomgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Om u een beeld te geven van hoe zo’n ontwikkelarrangement eruit zou kunnen zien, schetsen wij hier de stappen die vaak genomen worden. Mocht u hier vragen over hebben of willen weten wat wij voor u kunnen betekenen, nemen dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld ontwikkelarrangement
1.Verkennen wensen, verwachtingen, huidige situatie en toekomstbeeld over W&T onderwijs
2. Bezoeken van een verleidplek, eventueel gecombineerd met Expeditie Edison
3. Uitzetten theoretisch kader vanuit de didactiek van onderzoekend of ontwerpend leren
4. Uitvoeren onderzoek/ontwerp met eigen leerlingen en ondersteuning van een coach
5. Reflecteren op eigen leerproces en dat van de leerlingen – in teamverband
6. Opbrengsten vertalen naar een meerjarig wetenschap- en technologiebeleidsplan

Hoe geeft u wetenschap- en technologieonderwijs een plek in het curriculum?

Meer informatie
In Binnen de school en Buiten de school vindt u meer informatie over de middelen die tijdens de verschillende stappen van het ontwikkelarrangement worden ingezet. Daarnaast geven we een overzicht van verleidplekken buiten de school die kunnen inspireren en motiveren om met wetenschap- en technologieonderwijs aan de slag te gaan.