Binnen de school

Expeditie Edison
expeditieedison1Ga mee op Expeditie Edison! Expeditie Edison is een expeditie die leerkrachten uitnodigt, prikkelt en toerust op wetenschap- en technologieonderwijs. In een dagdeel beantwoordt u als team op een praktische en inhoudelijke manier de vraag: ‘Hoe krijgt wetenschap en technologie een permanente plek in ons curriculum’? U maakt kennis met de onderzoekende en ontwerpende manier van leren die kinderen (en leerkrachten) zoveel brengt en u bouwt aan een eigen wetenschap- en technologiebeleidsplan. Samen ervaart, ontdekt en onderzoekt u hoe wetenschap en technologie een vanzelfsprekend onderdeel in uw lesprogramma wordt.

Omdat beelden vaak meer zeggen dan duizend woorden, vindt Expeditie Edison plaats op één van de verleidplekken in de buurt. Dit zijn rijke leeromgevingen waar op een visuele manier duidelijk wordt wat wetenschap en technologie kinderen én leerkrachten kan brengen. Zo zet u nog voordat de expeditie begint al een eerste stap in de richting van wetenschap- en technologieonderwijs.

Workshops
Verschillende partners van het KWTG bieden workshops aan met een focus op de didactiek en de toepassing in het eigen onderwijs. Bezoek met uw team bijvoorbeeld een workshop van één dagdeel en ga vol kennis en inspiratie over wetenschap- en technologieonderwijs naar huis. Of neem deel aan de Winterschool van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, een professionaliseringsdag op het gebied van wetenschap en onderzoekend leren of vraag professionalisering op maat aan voor jouw school. Meer info.

Trainingen
Trainingen van het KWTG en haar partners bestaan uit meerdere dagdelen waarin enkele leerkrachten of hele teams worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de inzet van wetenschap en technologie op school. De inhoud van de trainingen wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald.

Coaching
Het KWTG biedt zowel coaching on-the-job als momentcoaching. Zo kunnen leerkrachten concreet met eigen leerlingen aan de slag, wordt kennis direct gedeeld en kan de praktische uitvoering ervan waar nodig worden bijgestuurd.

Lerende netwerken
In de regio Gelderland zijn verschillende lerende netwerken actief. Deze zijn samengesteld op regio of op onderwijstype (bijvoorbeeld Dalton). Onder begeleiding van een expert wordt gebouwd aan duurzame netwerken waarin scholen met haar onderwijspartners samen ontwikkelen, kennis delen en elkaar inspireren.

Lesmateriaal
Inspiratiemap met favoriete W&T-lessen van leerkrachten voor leerkrachten
De inspiratiemap ‘Van escaperooms tot dansende potloden’ bestaat uit W&T-lesideeën van winnaars en genomineerden van de Techniektrofee. TechniekTalent.nu heeft de lessen voor onder-, midden- en bovenbouw gebundeld zodat alle leerkrachten er gebruik van kunnen maken.
Meer info

Leskist wetenschap en techniek
Marant heeft in samenwerking met het KWTG leskisten wetenschap en techniek ontwikkeld die in de klas gebruikt kunnen worden. Vraag deze hier aan. Indien gewenst verzorgt Marant ook een inspirerend techniekcircuit. Wilt u meer informatie over het aanbod? Kom dan naar één van de inspiratiemiddagen waar wordt uitgelegd hoe de leskisten in de klas kunnen worden ingezet. Bekijk de agenda voor de data.
Meer info

Materialen Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
Materialen op het gebied van onderzoekend leren zijn ook te vinden op de website van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Op de website staat een actuele leidraad onderzoekend leren, voorbeeldprojecten onderzoekend leren, concrete activiteiten, video’s en hulpmiddelen voor in de klas. Tevens heeft het WKRU een boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ ontwikkeld waarin projecten onderzoekend leren voor de bovenbouw van het basisonderwijs uitgewerkt zijn.
Meer info

Lesmaterialen Wetenschapsknooppunt Wageningen University
Het Wetenschapsknooppunt WU heeft in samenwerking met onderzoekers en pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede diverse lessenseries ontwikkeld. Onderwerpen als Weer & Klimaat, Moleculair koken en Vriend of Vijand komen aan bod.
Meer info

Talentenkijker
Talentenkijker is het succesvolle gratis project waarin meisjes en jongens uit groep 7 en 8 op zoek gaan naar hun talenten en kennismaken met beroepsbeoefenaars uit de wereld van wetenschap en technologie. Kinderen ontdekken zo welke talenten er voor welke beroepen nodig zijn. Het doel van Talentenkijker is om stereotype beelden van beroepen in wetenschap en technologie tegen te gaan.
Meer info

Expeditie Moendoes
Expeditie Moendoes is een spannend spel waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren, kortom: te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken.
Meer info

Werkmap Techniek van TechniekTalent.nu met gratis te downloaden lesopdrachten.
Ontwerp een vliegend voorwerp, onderzoek hoe verschillende ballen stuiteren, maak water schoon. De Werkmap Techniek bevat een flink aantal voorbeelden en ideeën om met natuur en techniek aan de slag te gaan volgens de methodiek van onderzoekend en ontwerpend Leren.
Meer info

Ruimtevaart in de klas
Meer dan 100 uitgewerkte lessen rond ruimtevaart voor groep 1 – 8 van het primair onderwijs + klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn afgestemd op de actualiteit. Esero organiseert ook lerarentrainingen op school voor hele teams of op conferenties en evenementen.
Meer info