Regio Nijmegen

De Lanteerne (Nijmegen)

‘Hoe werkt een katapult?’ Het is een van de vele vragen die bij de leerlingen van jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen opkomt nadat ze ter introductie van het thema ‘Middeleeuwen’ een filmpje over het verdedigen van kastelen hebben gezien. In de ateliers op het leerplein gaan ze met de uitwerking van deze en andere vragen aan de slag. Diana Prins is docent op de pabo en helpt basisscholen bij het ontwikkelen van goed Wetenschap- en Techniekonderwijs: “Leerlingen die werken aan een eigen leervraag zijn betrokken en stimuleren elkaar om buiten bestaande kaders te denken.”
Lees meer >

De Akker (Nijmegen)

Samen, dat het is het woord waarmee je basisschool de Akker uit Nijmegen het beste kunt omschrijven. Hier werken leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar aan passend onderwijs voor iedereen. Dus toen er van meerdere kanten signalen kwamen dat met een klassikale aardrijkskundeles over de aanleg van de Betuwelijn niet de gewenste leerdoelen werden behaald, kwam iedereen in actie. Het resultaat? Een nieuwe lesmethode voor wereldoriëntatie, onderzoekend en ontwerpend leren in plaats van alleen maar leerkrachtvolgend onderwijs, een 3D-printer in school en bezoeken aan het Technovium en iXperium, alles mede mogelijk gemaakt door subsidie van het KWTG. Jeroen Claassen, directeur: “Onze leerlingen leren zoveel van deze initiatieven dat we daar graag een les rekenen of taal voor laten vallen.”
Lees meer >