Overige initiatieven

Expeditie Edison

Al twee jaar lang proberen Willeke van Groningen, leerkracht op basisschool de Aldenhove uit Nijmegen en‎ Lieke Adolfs, educatief ondersteuner bij de Bellenboom uit Nijmegen meer ouders naar de ouderbijeenkomsten te krijgen. Helaas blijft de opkomst tegenvallen. Via het professionaliseringstraject ‘Expeditie Edison’ leerden ze hoe ze praktijkonderzoek kunnen inzetten om een duurzame oplossing te vinden.

Studiereis Maker Education

Op woensdagochtend 11 april 2018 vertrok een groep van twintig beleidsmakers, onderzoekers, schooldirecteuren en leerkrachten richting Silkeborg in Denemarken om middels bezoeken aan FabLabs, scholen en startups te ervaren hoe Maker Education daar wordt ingezet. Een van de groepsleden was Astrid Zwinkels, Beleidsmedewerker Directie Primair Onderwijs bij het Ministerie van ‎Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bleek voor haar de perfecte stoomcursus techniek, een dossier dat ze sinds maart dit jaar in haar portefeuille heeft.

CSI-projectweek

Misdaden oplossen aan de hand van onderzoekend leren – Vier misdaden houden Dinxperlo in hun greep: een kunstroof, illegaal gestort chemisch afval, vernieling van een openbare ruimte en de moord op Willy T. 109 leerlingen van groep 8 van IKC De Bosmark en brugklassers van het College Schaersvoorde ontmaskeren tijdens de CSI-projectweek aan de hand van de didactiek van onderzoekend leren de daders van deze misdrijven.

Onderwijs helpt Onderwijs

Onderwijs helpt Onderwijs (OhO) is een van de manieren waarop wetenschap en technologie in het curriculum van basisscholen kan worden geïmplementeerd. OhO is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het KWTG.

Academische werkplaatsen

Tijdens de Academische Werkplaatsen van Iselinge Hogeschool werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs en studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. Margot Hendriksen, bovenschools W&T-coördinator op OBS ’t Montferland doet samen met een collega mee aan het twee jaar durende project Onderzoekend en ontwerpend leren. “Deelname voelt voor ons 100% goed.”