Lopende onderzoeken

Van vraag naar leeropbrengst?

Wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek

Vraaggestuurd leren levert leerlingen ontzettend veel op. Ze leren vanuit eigen interesses vragen te stellen, te onderzoeken en te beantwoorden. Ze doen feitenkennis en inzichten op en oefenen vaardigheden als samenwerken, informatie vergaren, proefjes uitvoeren, experts interviewen etc. Én ze ontdekken dat ze vanuit hun eigen belangstelling zelf de wereld kunnen leren kennen. Lees meer over het onderzoek naar effectieve begeleidingsstrategieën voor vraaggestuurd leren >

Wat leren kinderen van technieklessen?

Wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek

Veel leerkrachten staan met hun mond vol tanden als hen wordt gevraagd wat kinderen eigenlijk leren van technieklessen. Onderzoeker Dannie Wammes onderzoekt daarom hoe je de vaardigheid van leerlingen in het domein techniek kunt vaststellen. Lees meer over het onderzoek: Wat leren kinderen van technieklessen?