Onderzoek

Van vraag naar leeropbrengst?

Vraaggestuurd leren levert leerlingen ontzettend veel op. Ze leren vanuit eigen interesses vragen te stellen, te onderzoeken en te beantwoorden. Ze doen feitenkennis en inzichten op en oefenen vaardigheden als samenwerken, informatie vergaren, proefjes uitvoeren, experts interviewen etc. Én ze ontdekken dat ze vanuit hun eigen belangstelling zelf de wereld kunnen leren kennen. Lees meer over het onderzoek naar effectieve begeleidingsstrategieën voor vraaggestuurd leren >