Kant-en-klare lessen

Materialen Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
Materialen op het gebied van onderzoekend leren zijn ook te vinden op de website van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Op de website staat een actuele leidraad onderzoekend leren, voorbeeldprojecten onderzoekend leren, concrete activiteiten, video’s en hulpmiddelen voor in de klas. Tevens heeft het WKRU een boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ ontwikkeld waarin projecten onderzoekend leren voor de bovenbouw van het basisonderwijs uitgewerkt zijn.
Meer info

Lesmaterialen Wetenschapsknooppunt Wageningen University
Het Wetenschapsknooppunt WU heeft in samenwerking met onderzoekers en pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede diverse lessenseries ontwikkeld. Onderwerpen als Weer & Klimaat, Moleculair koken en Vriend of Vijand komen aan bod.
Meer info

Expeditie Moendoes
Expeditie Moendoes is een spannend spel waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren, kortom: te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken.
Meer info

Ruimtevaart in de klas
Meer dan 100 uitgewerkte lessen rond ruimtevaart voor groep 1 – 8 van het primair onderwijs + klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn afgestemd op de actualiteit. Esero organiseert ook lerarentrainingen op school voor hele teams of op conferenties en evenementen.
Meer info

Beeldenbrekers
Willen jouw leerlingen weleens een echte architect, uitvinder, dijkenbouwer of game-bedenker ontmoeten? Vind je het belangrijk dat kinderen leren over wetenschap en techniek en wat je daar in de praktijk mee kunt? Meld je dan aan voor een gastles van Beeldenbrekers en laat je leerlingen kennismaken met een vrouwelijke professional uit de techniek of ICT die komt vertellen over haar beroep.
Meer info

De op deze pagina genoemde kant-en-klare lessen zijn slechts een kleine greep uit het complete W&T-lesaanbod. Ben je zelf enthousiast over een kant-en-klare les? Laat het ons weten door te mailen naar info@kwtg.nl. Dan kunnen we daar weer andere leraren mee inspireren!