Kant-en-klare lessen

Inspiratiemap met favoriete W&T-lessen van leerkrachten voor leerkrachten
De inspiratiemap ‘Van escaperooms tot dansende potloden’ bestaat uit W&T-lesideeën van winnaars en genomineerden van de Techniektrofee. TechniekTalent.nu heeft de lessen voor onder-, midden- en bovenbouw gebundeld zodat alle leerkrachten er gebruik van kunnen maken.
Meer info

Materialen Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
Materialen op het gebied van onderzoekend leren zijn ook te vinden op de website van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Op de website staat een actuele leidraad onderzoekend leren, voorbeeldprojecten onderzoekend leren, concrete activiteiten, video’s en hulpmiddelen voor in de klas. Tevens heeft het WKRU een boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ ontwikkeld waarin projecten onderzoekend leren voor de bovenbouw van het basisonderwijs uitgewerkt zijn.
Meer info

Lesmaterialen Wetenschapsknooppunt Wageningen University
Het Wetenschapsknooppunt WU heeft in samenwerking met onderzoekers en pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede diverse lessenseries ontwikkeld. Onderwerpen als Weer & Klimaat, Moleculair koken en Vriend of Vijand komen aan bod.
Meer info

Talentenkijker
Talentenkijker is het succesvolle gratis project waarin meisjes en jongens uit groep 7 en 8 op zoek gaan naar hun talenten en kennismaken met beroepsbeoefenaars uit de wereld van wetenschap en technologie. Kinderen ontdekken zo welke talenten er voor welke beroepen nodig zijn. Het doel van Talentenkijker is om stereotype beelden van beroepen in wetenschap en technologie tegen te gaan.
Meer info

Expeditie Moendoes
Expeditie Moendoes is een spannend spel waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren, kortom: te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken.
Meer info

Werkmap Techniek van TechniekTalent.nu met gratis te downloaden lesopdrachten.
Ontwerp een vliegend voorwerp, onderzoek hoe verschillende ballen stuiteren, maak water schoon. De Werkmap Techniek bevat een flink aantal voorbeelden en ideeën om met natuur en techniek aan de slag te gaan volgens de methodiek van onderzoekend en ontwerpend leren.
Meer info

Ruimtevaart in de klas
Meer dan 100 uitgewerkte lessen rond ruimtevaart voor groep 1 – 8 van het primair onderwijs + klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn afgestemd op de actualiteit. Esero organiseert ook lerarentrainingen op school voor hele teams of op conferenties en evenementen.
Meer info