Aan de slag

Het KWTG heeft als doel wetenschap en technologie duurzaam te integreren in de lesprogramma’s van basisscholen. Dat doen wij door scholen kosteloos te adviseren over wetenschap- en technologieonderwijs. Ons netwerk van onderwijsinstellingen en commerciële bedrijven speelt daarin een belangrijke rol, want we kunnen van elkaar leren en kennis en expertise uitwisselen.

Het KWTG stelt graag samen met u een plan van aanpak voor de duurzame integratie van wetenschap- en technologieonderwijs op. Voor de uitvoer van dat plan gaan we op zoek naar middelen: vanuit uw eigen prestatiebox en inzet van derden. Om W&T een plek te geven in uw school, kunt u in 2018 nog met ons mee op Expeditie Edison.

Expeditie Edison
Wilt u ervaren, onderzoeken en ontdekken hoe wetenschap- en technologieonderwijs op uw school een vanzelfsprekend onderdeel van het lesprogramma wordt? Ga dan een middag mee op Expeditie Edison en bouw aan een eigen wetenschap- en technologiebeleidsplan. We starten met een Quickscan om de huidige situatie te bepalen en gaan daarna aan de slag met de vraag: Hoe krijgt wetenschap en technologie een permanente plek in ons curriculum? De sessies vinden zoveel mogelijk plaats op één van onze verleidplekken.

Wilt u meer weten over bovengenoemde projecten? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.