Aan de slag

De wijze waarop basisscholen wetenschap en technologie aan het onderwijsprogramma toevoegen, varieert sterk. Om te bepalen waar jij staat kun je gebruik maken van onze checklist. Wij adviseren om de Quickscan uit te voeren om te ontdekken welk ontwikkelarrangement het best aansluit bij jouw hulpvraag. Via de Quickscan krijg je inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot wetenschap- en technologieonderwijs bij jou op school. Dat helpt bij het bepalen van de te nemen vervolgstappen.

Ontwikkelarrangement
Onze ontwikkelarrangementen worden op maat samengesteld en zijn gebaseerd op de stappen die al op het gebied van wetenschap- en technologieonderwijs zijn gezet en de ontwikkeling die je als school wil doormaken. De bestaande cultuur, visie en leefomgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Om je een beeld te geven van hoe zo’n ontwikkelarrangement eruit zou kunnen zien, schetsen wij hier de stappen die vaak genomen worden.

Voorbeeld ontwikkelarrangement
1.Verkennen wensen, verwachtingen, huidige situatie en toekomstbeeld over W&T onderwijs.
2. Bezoeken van een partner eventueel gecombineerd met Expeditie Edison.
3. Uitzetten theoretisch kader vanuit de didactiek van onderzoekend of ontwerpend leren.
4. Uitvoeren onderzoek/ontwerp met eigen leerlingen en ondersteuning van een coach.
5. Reflecteren op eigen leerproces en dat van de leerlingen – in teamverband.
6. Opbrengsten vertalen naar een meerjarig wetenschap- en technologiebeleidsplan.

Middelen
Voor de uitvoer van een ontwikkelarrangement gaan we op zoek naar middelen: vanuit jullie eigen prestatiebox en inzet van derden.

Meer weten?

Wil jij ervaren, onderzoeken en ontdekken hoe wetenschap- en technologieonderwijs op jouw school een vanzelfsprekend onderdeel van het lesprogramma wordt? Lees dan de ervaringen van andere leerkrachten of neem contact met ons op.