Over ons

Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) is een netwerkorganisatie die onderwijsinstellingen en bedrijven samenbrengt om wetenschap en technologie toe te voegen aan het curriculum van basisscholen. Dat doen wij omdat we wetenschap en technologie duurzaam willen integreren in het onderwijs. En omdat we de interesse in natuur, bèta en techniek bij kinderen en hen die hen inspireren en lesgeven willen stimuleren. Maar er is meer.

Onderzoekend en ontwerpend leren ligt aan de basis van wetenschap- en technologieonderwijs. Door deze manier van leren ontdekken kinderen hun talenten. Ook moedigt het hen aan om kritisch te denken, vragen te stellen, problemen als uitdaging te beschouwen en door te zetten. Dit zijn 21e eeuwse vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken, omdat de maatschappij dat van hen verlangt. Wij adviseren scholen daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, omdat deze manier van leren naadloos aansluit bij de intrinsieke motivatie van kinderen om te leren.

Kiezen voor technologie techniekpact-1
Het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven hebben in 2013 samen het Nationaal Techniekpact 2020 opgesteld. Daarin is afgesproken dat in 2020 alle basisscholen aandacht moeten besteden aan wetenschap en technologie. Wij zien dat als een kans om kinderen onderwijs te bieden dat aansluit bij de huidige leefwereld, maar beseffen ook dat dit voor scholen een enorme uitdaging kan zijn. Regionale netwerkorganisaties als het KWTG adviseren, begeleiden en ondersteunen scholen bij de uitvoering hiervan.

Ondersteuning op maat
Het KWTG ondersteunt en begeleidt basisscholen in Gelderland op alle niveaus bij de vormgeving en uitvoering van wetenschap- en technologieonderwijs. Dit doen wij onder andere via onze ontwikkelarrangementen. De hulpvraag van scholen en besturen met betrekking tot wetenschap en technologie zijn daarbij leidend. Wij bieden op maat samengestelde trajecten aan, passend bij de bestaande cultuur, visie en leefomgeving van de school. Daarbij richten wij ons altijd op regionale samenwerking, ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden, verduurzaming in school en samenwerking met het bedrijfsleven.

Samenwerken
Het KWTG faciliteert de ontwikkeling van lokale netwerken waarin de vraag van scholen en haar professionals centraal staat. Door samen trajecten te ontwikkelen, uit te voeren en te blijven innoveren verstevigen we de samenwerking en blijven we van en met elkaar leren.

Contactpersonen

jacqueline1

Jacqueline Goedhart
Projectleider, altijd nieuwsgierig en op zoek naar
verbinding

06-15065866
j.goedhart@kwtg.nl

albert1

Albert Oving
Focus op ontwerpend leren met W&T, rekenexpert en voor KWTG vooral actief in regio Ede e.o.

06-51372316
a.oving@kwtg.nl

Harry Stokhof
Expert vraaggestuurd leren, docent pabo en voor KWTG vooral werkzaam in Nijmegen e.o.

06-55218926
harry.stokhof@han.nl

Margot Hendriksen
Bovenschools W&T-coördinator en leerkracht

margot.hendriksen@paraatscholen.nl

Sanne Portman
Communicatie

info@sanneportman.nl

Ben jij klaar voor Wetenschap & Technologie in de klas?

2020 is HET jaar waarin alle basisscholen in Nederland Wetenschap & Technologie moeten geven aan hun leerlingen. Want goed wetenschap- en technologieonderwijs draagt bij aan talentontwikkeling en ontwikkelt spelenderwijs precies de vaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Is jouw school er al klaar voor? Loop de W&T-checklist langs en ontdek waar jij staat.