Ark of Inquiry – Concrete tools voor wetenschapswijsheid in de klas

Hoe belangrijk het is om kinderen te leren onderzoeken en experimenteren, dat weten we inmiddels. Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen de benodigde competenties via een verantwoorde methode ontwikkelen? En hoe toets je deze vervolgens?

De Ark of Inquiry bood leraren binnen het basis- en voortgezet onderwijs uit heel Europa de afgelopen jaren concrete handvatten en tools om hiermee aan de slag te gaan. In 2017 werd het project waar Kenniscentrum Kwaliteit van Leren vanuit Nederland aan deelnam, afgerond. Het resultaat? Onder andere onderzoeksactiviteiten, evaluatieformulieren en een raamwerk voor de evaluatie van de onderzoekscyclus waar elke Europese leerkracht zijn of haar voordeel mee kan doen.

Klik hier voor concrete tools en handvatten (Nederlandstalig).

Klik hier voor meer informatie over de Ark of Inquiry.