Een ‘harig’ vraagstuk – Terugblik werksessie W&T 24-01-2018

Rode wangen, tafels vol post-its en knutselmateriaal en prachtige posters met mooie ‘prototypes’: het eindresultaat van een middag hard werken op het Junior Technovium.

Op woensdagmiddag 24 januari hebben leerkrachten van vijf basisscholen uit Nijmegen en omgeving heel hard gewerkt aan het ontwerpen van leerarrangementen of raamwerken voor Wetenschap en Techniekonderwijs. In samenwerking met experts van o.a. het Junior Technovium zijn ze op zoek gegaan naar hun ‘harige vraagstuk’ rondom W&T op hun school en zijn er oplossingen bedacht waarmee ze een prototype van een eindproduct hebben gemaakt. Dit allemaal aan de hand van het creatieve ontwerpproces ‘Design Thinking’.

Basisschool De Esdoorn heeft gezocht naar een antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle leerkrachten technieklessen willen en kunnen geven?’. Steekwoorden hierbij waren ‘bewustwording en enthousiasme’ en ‘plezier in W&T’. Hun plan is om met leerkrachten en experts van buiten de school ervaring op te doen door in gesprek te gaan met elkaar, op excursies te gaan, leskisten te ontwikkelen en alle leerkrachten een buddy toe te wijzen om met elkaar te kunnen sparren en van elkaar te kunnen leren. Op deze manier willen ze kennis binnenhalen en delen.

De leerkrachten van basisschool De Buut gingen aan de slag met de vraag ‘Hoe kunnen wij een doorgaande leerlijn met robots maken?’. Zij gaan leerlingen leren programmeren met o.a. Beebots, zodat deze gebruikt kunnen worden bij andere vakgebieden, gekoppeld aan de thema’s die op school gevolgd worden. Denk aan het bouwen van een Kaplaparcours voor de Beebot, dat ingezet kan worden bij leesonderwijs, tekenen met Beebots of bouwen van eigen robots met o.a. kosteloos materiaal. Ook zij gaan gebruik maken van experts van buiten om uiteindelijk ‘kindexperts’ op te leiden.

Op basisschool Het Talent is de vraag gesteld ‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er meer expertise ingezet kan worden voor leerkrachten/begeleiders, zodat de kinderen bredere en diepere ervaringen op kunnen doen?’. Zij komen erop uit dat ze experts uit het brede werkveld, waaronder medewerkers van het Junior Technovium, willen vragen om mee te denken en ontwerpen in hun themavoorbereiding, waarin de lessen W&T een rol hebben.
Basisschool De Akker hebben zichzelf de vraag gesteld ‘Hoe kunnen wij de motivatie en interesse bij de ‘niet-Bèta-kinderen’ vergroten zodat ook zij beelden krijgen en enthousiast raken over W&T?’. Om dit te beantwoorden ontwikkelen zij een projectweek waarin het draait om constructies. Hierin wordt er door kinderen gewerkt aan verschillende soorten opdrachten en activiteiten, zoals het maken van foto’s van constructies van bijvoorbeeld de Waalbrug en het ontwerpen van constructies met spaghetti, satéstokjes en spekjes. Ze gebruiken hierin ook de expertise, ruimte en materialen van het Junior Technovium.

Tot slot heeft basisschool ’t Vossenhol zich gebogen over de vraag ‘Hoe kunnen wij Wetenschap en Techniek zichtbaar en herkenbaar maken?’. Zij gaan aan de slag met het ontwikkelen van een website/platform waarin ideeën, voorbeelden, uitwerktips en technieken voor leerlingen en leerkrachten op komen te staan, die gedeeld en aangevuld kunnen worden. Zij willen hier een leerlijn in verwerken en willen graag input van experts van bijvoorbeeld het Junior Technovium.

Een waardevolle middag, waarin verschillende niveaus van werken met W&T nader zijn onderzocht en uitgewerkt. Iedere school heeft een startpunt, een prototype, waarmee verder gewerkt kan worden. Het KWTG zal zich met het vervolg bezighouden, zodat de prototypes ook uitgetest en bijgesteld kunnen worden. Wordt vervolgd, dus!