Correcties in het klein, complimenten in het groot

Een verslag van scholing binnen Tech4Life
Op de laatste officiële warme dag van dit jaar kwamen leerkrachten van groep 7 en 8, bestuurders, basisschooldirecteuren en een wethouder van de gemeente onder leiding van Albert Oving van het KWTG bijeen voor scholing binnen Tech4Life, het technieklokaal in Groenlo. Doel van de middag was leerkrachten informeren over ontwikkelingen en hen ondersteunen bij hun coachende rol voor, tijdens en na een bezoek aan Tech4Life.

Al snel wordt duidelijk dat de grootste behoefte bij de aanwezigen ligt bij de invulling van de praktische kant van Tech4Life: Hoe sturen we de vrijwilligers aan? Hoe verwerken we een uitloopopdracht in het programma? Hoe creëren we verdieping binnen de opdrachten? Om tot antwoorden te komen gaan de deelnemers eerst in groepen aan de slag met het onderwerp vrijwilligers. Belangrijke uitkomsten:
– De aansturing van vrijwilligers ligt bij de coördinator.
– De eerste tien minuten van de les bespreekt de leerkracht de groep met de vrijwilligers.
– Leerkrachten moeten ervoor zorgen dat leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek aan het technieklokaal.
– Correcties in het klein, complimenten in het groot.
– Je kunt ook via de leerlingen de vrijwilligers aanspreken.

Daarna wordt het technisch talent van de aanwezigen aangeboord. In groepen maken zij een verhuisfitting. Reflectievragen die bij deze praktische opdracht horen:
– Wat heb je geleerd?
– Wie heeft de rol van vrijwilliger op zich genomen en hoe verliep dat?
– Wie heeft de rol van leerling vervult en hoe verliep dat?

Tot slot wordt er gesproken over ontwikkelpunten (digitale vaardigheden in het technieklokaal of in de groep, vragenmachientje voor een goede onderzoekbare vraag) en worden er plannen voor de toekomst gemaakt. Zo zullen er waarschijnlijk verdiepende opdrachten door Technobasis Ulft beschikbaar worden gesteld. Al met al een inspirerende, zonnige dag met veel mooie ideeën om Tech4Life samen naar een nog hoger plan te tillen.