Jolanda Kleinjan van De Biezenkamp (Beek-Ubbergen)

“Programmeren, dat kunnen leerkrachten toch helemaal niet?!”

Kinderen door ervaring laten leren, dat is wat het team van basisschool De Biezenkamp uit Beek-Ubbergen wil bereiken. Een visie die naadloos aansluit bij de gedachte achter onderzoekend en ontwerpend leren. Twee jaar geleden startten ze op deze dorpsschool onder leiding van directeur Jolanda Kleinjan met Computational thinking: het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. “Techniek is voor kinderen vandaag de dag net zo belangrijk als taal, rekenen of muziek.”

NXP
Jolanda: “Het is de taak van een basisschool om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Techniek is daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik vind het daarom noodzakelijk dat wij onze leerlingen daar al op jonge leeftijd mee in aanraking laten komen. Niet omdat ze allemaal programmeur moeten worden, maar zodat ze weten dat eigenlijk overal techniek achter zit. Dus toen wij drie jaar geleden via een ouder die bij NXP werkt de mogelijkheid kregen om door dat bedrijf ‘geadopteerd’ te worden, grepen we die kans met beide handen aan. Sindsdien krijgen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gastlessen van techneuten over onder andere chips en programmeren en brengen kinderen uit groep 8 een werkbezoek aan NXP.”

Stichting Lab 4.0
“De samenwerking met NXP was een belangrijke stap, maar om computational thinking duurzaam in ons curriculum te verwerken moest er meer gebeuren. Stichting Lab 4.0 heeft ons daarbij geholpen. Met hen organiseerden we twee jaar geleden een studiedag om leerkrachten kennis te laten maken met de nieuwe leerlijn die we wilden introduceren. Enthousiaste collega’s zijn vervolgens lessen gaan uitproberen en hebben hun ervaringen gedeeld met het team. Vorig schooljaar moesten in elke klas minimaal drie lessen aan computational thinking worden besteed. Dat was voor sommige leerkrachten best een uitdaging. Want programmeren, dat kunnen wij toch helemaal niet?!”

Error
“Gelukkig had onze techniekwerkgroep, waar naast Stichting Lab 4.0 en leerkrachten ook ouders onderdeel van uitmaken, een aantal lessen voorbereid zodat iedereen aan de slag kon. Al snel werd duidelijk dat computational thinking meer is dan met een computer programmeren. Sterker nog: de basis leer je beter zonder scherm. Programmeren is namelijk niets anders dan het rangschikken van activiteiten. Wanneer je daarbij iets vergeet, ontstaat een bug. Dit principe leren kinderen bijvoorbeeld met de hagelslagopdracht: één kind speelt voor robot en doet precies wat de andere kinderen zeggen. Het doel is de robot een boterham met hagelslag te laten maken. De klas geeft instructies. 1: Pak een snee brood uit de zak. 2: Smeer er boter op. 3: Error. Niemand heeft gezegd dat de robot een mes moest pakken, dus waarmee krijgt hij de boter op het brood?”

Hersenen laten kraken
“Kinderen vinden het heerlijk om hun hersenen hierover te laten kraken. Omdat ze wat nieuws leren, direct zien wat goed en fout gaat en daar samen hard om kunnen lachen. Computational thinking daagt leerlingen uit analytisch te denken, leert ze samen te werken en feedback op gemaakte keuzes direct te verwerken. Dat zijn 21e eeuwse vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het mooie is: het plezier wat ze erin hebben straalt ook af op de leerkrachten.”

Olievlek
Binnen Condor, de stichting waar De Biezenkamp onder valt, zijn wij een pilotschool. Dat betekent dat we van het KWTG subsidie hebben ontvangen om materialen als e-bots en microchips aan te schaffen. We proberen onze ervaringen en opbrengsten nu als een olievlek te verspreiden. Dat doen we door onze deuren open te stellen voor scholen binnen de stichting, maar ook andere geïnteresseerde leerkrachten en/of directieleden zijn van harte welkom. Ondertussen staan we zelf ook niet stil. We bouwen computational thinking uit en willen in de toekomst met meer ambachtelijke technieken en de natuur aan de slag. Zo stimuleren we bij onze leerlingen een brede ontwikkeling.”