Jan Burgers van CBS De Rank (Toldijk)

‘In het schoolbrede onderwijsprogramma Thinking for Learning bestaat geen goed of fout’

‘De wereld om ons heen verandert. Internet is niet meer weg te denken en voor veel kinderen is het onvoorstelbaar dat er een tijd zonder mobiele telefoons was. Het team van vindplaatsschool CBS De Rank uit Toldijk anticipeert op deze ontwikkelingen door hun leerlingen 21e eeuwse vaardigheden aan te leren. Dat doen ze door het onderwijs te baseren op het programma Thinking for Learning. Jan Burgers, directeur: ‘Door kinderen te betrekken bij het inzichtelijk maken van doelen en de voortgang van het eigen leerproces, worden ze uitgedaagd positie in te nemen en een eigen mening te vormen. Zo ontwikkelen ze het vermogen om helder en onafhankelijk te denken.’

cbsderank2Schoolbrede aanpak
‘Het doel van het uit Engeland overgekomen schoolbrede onderwijsprogramma Thinking for Learning is denkvaardigheden bij kinderen stimuleren en ontwikkelen. De manier waarop dat gebeurt sluit naadloos aan bij de onderzoekende en ontdekkende houding die de basis vormt van wetenschap- en techniekonderwijs. Het draait namelijk om de ontwikkeling van de vaardigheden informatieverwerking, redeneren, onderzoeken, creatief denken en evalueren. Daar werken we tijdens de lessen aan, maar ook daarbuiten. Ons schoolplein bestaat bijvoorbeeld uit tuintjes waar leerlingen beestjes kunnen bekijken, obstakels waar ze overheen kunnen klimmen en onderdoor kunnen kruipen. Kortom: een omgeving die op een creatieve manier uitdaagt en nieuwsgierig maakt.’

 

Stokstaartje
‘In de klas laten we het werken met methodes steeds meer achter ons, we baseren ons op thema’s. Bijvoorbeeld het thema ruimtevaart, daar kun je alle kanten mee op. We brengen een bezoek aan het planetarium, waar leerlingen naar de sterren kunnen kijken en we ze aanmoedigen om vragen te stellen. Een werkvorm die mooi bij dit thema past, is diamond ranking. De kinderen krijgen een lijst met tien dingen die een astronaut mee de ruimte in mag nemen. Denk daarbij aan zuurstof, een foto van zijn vrouw en kinderen, een astronautenpak etc. De opdracht? Zet deze in volgorde van belangrijkheid. Het mooie aan zulke opdrachten is dat er geen goede of foute antwoorden zijn, maar dat leerlingen de gemaakte keuzes wel moeten kunnen beargumenteren. Ze bespreken de uitkomsten met elkaar en stellen waar nodig hun mening bij. Tijdens deze lessen staat het stokstaartje centraal. Dit diertje is nieuwsgierig, actief, oplettend en kan samenwerken. Dat is precies wat we bij onze kinderen stimuleren.’

cbsderank13D-printer
‘Wetenschap- en techniekonderwijs is een belangrijk onderdeel van ons curriculum. Het geeft leerlingen de vrijheid om te experimenteren. Zo staat in ons atelier bijvoorbeeld een 3D-printer waarmee kinderen aan de slag kunnen. Hoe dat werkt leren ze van elkaar, want dat weten zij beter dan wij. Leerkrachten stimuleren tijdens zo’n leerproces bewust het denken over leren, zodat inzichtelijk wordt wat er gebeurt. Leerlingen brengen dat vervolgens onder woorden en bedenken en beargumenteren waarom het zo is.’

Wens
Het onderwijsprogramma Thinking for Learning kost leerkrachten veel tijd, maar als je ziet wat het oplevert en hoe enthousiast kinderen zijn, geeft het zoveel voldoening. Het pedagogisch klimaat verbetert, leerlingen zijn meer betrokken en er is bewezen dat ze beter en sneller leren. Daarom proberen we ook een inspiratiebron voor anderen te zijn. Ik heb namelijk maar één wens, en dat is dat dit concept beklijft.’