Leuni van Doeland van de Augustinusschool (Ermelo)

‘In je eentje een verandering realiseren is onmogelijk’

 

‘Door samen te werken, kun je elkaar versterken’. Het zou zo de slogan van de Augustinusschool in Ermelo kunnen zijn. Leerkrachten werken daar in leerteams aan optimalisatie van de lesstof en samen met vier andere basisscholen tillen ze hun Wetenschap en Technologie-onderwijs naar een hoger plan. Kartrekker van dit initiatief en leerkracht Leuni van Doeland: “Door elkaar te stimuleren en enthousiasmeren komt positieve verandering van de grond.’

Leuni: “Een aantal jaar geleden zag ons zaakvakonderwijs er nog traditioneel uit: de juf of meester gaf instructie en de kinderen gingen daar vervolgens in het les- en werkboek mee aan de slag. Het gevolg? Zowel de leerlingen als leerkrachten dreigden met het jaar ongemotiveerder te worden. Terwijl het juist zo leuk om is te leren! Tijdens mijn opleiding Wetenschap en Technologie aan het Marnix College maakte ik kennis met onderzoekend en ontwerpend leren. Ik wist direct dat dat een verrijking voor onze school zou zijn.”

Leerteams
“Omdat het moeilijk is om in je eentje een verandering te realiseren, zijn we gestart met leerteams. Alle collega’s zijn in groepen verdeeld en elke groep heeft een eigen onderdeel, bijvoorbeeld rekenen, taal of begrijpend lezen. Ik hoor bij leerteam Wetenschap & Techniek. Eens in de zes weken worden wij uitgeroosterd zodat we samen stappen binnen ons werkgebied kunnen zetten. We bedenken bijvoorbeeld thema’s waarmee de zaakvakken in de bovenbouw gecombineerd en op een onderzoekende en ontwerpende manier kunnen worden aangeboden of we bereiden onze deelname aan bijvoorbeeld het Techniektoernooi of het bezoek van het mobiel planetarium voor.”

Leren in circuitvorm
“De opbouw van de thema’s waarmee we werken, is altijd hetzelfde. We geven kinderen eerst kennis mee en daarna gaan ze zelf in circuitvorm aan de gang. Binnen het thema ‘Bodem van Nederland’ bouwen leerlingen bijvoorbeeld met zand en stenen zelf hunebedden, zoeken ze via Google Maps waar je deze oudste monumenten van Nederland kunt vinden, ontwerpen ze een poster met daarop geografische informatie over de bevolking in Drenthe, maken ze met houtskool een eigen rotstekening en gaan we gezamenlijk op zaden- en paddenstoelenexcursie. De opbrengst hiervan is drieledig: je ziet de motivatie groeien, het geleerde beklijft beter en kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd.”

Van en met elkaar
“Dat de inzet van onze leerteams zoveel positieve resultaten oplevert, komt omdat niemand er alleen voor staat. We leren van en met elkaar, waardoor alles wat we doen breed wordt gedragen. Vanuit die gedachte is ook de samenwerking met de Ds. A. van Stuijvenbergschool in Nunspeet, de Ds. C. de Ridderschool in Nunspeet, de Eben-Haëzerschool in Emmeloord en de Eben-Haëzerschool in Apeldoorn ontstaan. Subsidie van het KWTG maakt het mogelijk dat van elke school drie keer per jaar een leerkracht wordt uitgeroosterd, zodat we samen kunnen ontdekken hoe we onderzoekend en ontwerpend leren structureel in ons curriculum op kunnen nemen.”

Top of mind
“Op zo’n dag, die we zelf hebben omgedoopt tot ‘Bijeenkomst Expeditiegroep’, wisselen we voornamelijk ideeën en ervaringen uit. Zo kwamen bedrijfsbezoeken en Mad Science ter sprake. Daarnaast is zo’n terugkerend samenkomen een goede manier om elkaar scherp te houden. Door op een aantal vaste momenten per jaar na te denken over Wetenschap en Technologie in de klas, blijft het onderwerp top of mind. Sterker nog: we werken nu gezamenlijk aan een item hierover in het nieuwe schoolplan. Zo blijft ook binnen elke individuele school de focus op deze aansprekende manier van leren bestaan.”

Tip van Leuni:
“Blijf elkaar stimuleren en enthousiasmeren om samen met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag te gaan. Alleen zo komt positieve verandering van de grond.”