Berend Cornel van St. Alexanderschool (Bennekom)

‘Leren kan binnen de schoolmuren, maar net zo goed daarbuiten’

 

Net even anders, zo omschrijft directeur Berend Cornel zijn St. Alexanderschool in Bennekom. ‘We zijn continu op zoek naar vernieuwing, schenken veel aandacht aan cultuur en creatieve activiteiten, bieden leerkrachten en leerlingen zowel binnen als buiten de klas extra ondersteuning en werken aan de realisatie van een nieuw schoolplein dat onder andere door de moestuin en het klimbos uniek is in zijn soort,’ licht hij toe. Ook een introductie op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren pakken ze niet alledaags aan; vorig jaar stond de school drie weken lang volledig in het teken van wetenschap en techniek.

alexanderschool1Themaweken
Berend Cornel: ‘Bij ons is er ruimte om van de gebaande paden af te wijken. Leren kan namelijk binnen de schoolmuren, maar net zo goed daarbuiten. Onze jaarlijkse themaweken zijn daar een goed voorbeeld van. Dan staat de school drie weken lang volledig in het teken van een onderbelicht onderwerp. Afgelopen jaar kozen we voor wetenschap en techniek. Alle vakken draaiden om dat thema, met als gevolg dat de hele school bruiste.’

Enthousiasme
‘Omdat je met wetenschap en techniek veel kanten op kunt, gingen de onder-, midden- en bovenbouw allemaal met een ander deelthema aan de slag. Zo richtten groep 3, 4 en 5 zich op transport. Stond het hele schoolplein vol met vrachtwagens, brandweer- en politieauto’s, motoren etc. De bovenbouw werkte aan het technische aspect van duurzaamheid. Vanuit die invalshoek brachten ze een bezoek aan Technoplanet en het Eneco Windlab. Op zulke momenten straalt het enthousiasme van de gezichten van kinderen, ouders en leerkrachten af.’

alexanderschool3Geen excellente school
‘Onze leerlingen scoren prima op citotoetsen, maar we zijn geen excellente school. Dat komt omdat we dat ook niet ambiëren. We vinden het belangrijker dat kinderen zich breed ontwikkelen, er is meer dan lezen, schrijven en rekenen. Daarom maken we bewust tijd voor onderzoekend en ontdekkend leren, ook als we daardoor soms niet alle lesstof afkrijgen. Methodes als Naut, Meander en Brandaan sluiten daar goed bij aan, want die stimuleren leerkrachten om op een vragende manier met leerlingen om te gaan. Zo proberen we er voor de kinderen elke dag weer iets bijzonders van te maken.’