Bestuur ontdekt kant-en-klare-oplossing voor techniekonderwijs

Arnold de Weerd, directeur van basisschool Klingelenburg uit Tuil, was al enthousiast over Onderwijs helpt Onderwijs* voordat hij de algemeen directeur van zijn stichting CPOB, Jos de Bruijn, erover hoorde vertellen. Toch was de steun van bovenaf essentieel om de technieklessen – gegeven door ROC-studenten – tot een succes te maken. Arnold: “Door dit project met meerdere scholen van onze stichting samen te starten, hoefden we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden.”

Stichting CPOB mag er zijn. Zeventien scholen, 3250 leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten en vallend onder twee samenwerkingsverbanden. Jos de Bruijn is verantwoordelijk voor de huisvesting, financiën, ict én onderwijsondersteunende elementen. Uit naam van die laatste pijler kwam hij in contact met Dick de Jong, oprichter van Onderwijs helpt Onderwijs (OhO). Jos: “OhO sprak mij meteen aan. Enerzijds omdat we op die manier de verbinding leggen tussen basisonderwijs en vervolgonderwijs en anderzijds omdat het basisscholen ontzorgt. Zoveel leraren zitten met de handen in het haar wat betreft techniekonderwijs, omdat ze niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Terwijl ze leerlingen wel een breed keuzepalet willen geven en 21st century skills moeten bijbrengen. OhO helpt hen uit de brand met mooie leerlijnen, een volledig aanbod en ROC-studenten die het werk overnemen. Een kant-en-klare-oplossing dus.”

Resultaatgericht versus opbrengstgericht
Om de basisscholen die onder stichting CPOB vallen hiervan te overtuigen, bracht Jos Onderwijs helpt Onderwijs onder de aandacht tijdens een directeurenoverleg. Een aantal directeuren – waaronder Arnold de Weerd – was zo enthousiast dat ze het project gelijk adopteerden. Jos: “De grootste uitdaging voor deze voorlopers was tijd vrijmaken voor de technieklessen. Leerkrachten en scholen worden namelijk nog steeds afgerekend op toetsresultaten voor de standaardvakken als taal, rekenen en begrijpend lezen. Met mijn eigen enthousiasme probeer ik hen te motiveren ook keuzes te maken waarvan het resultaat niet direct meetbaar, maar de opbrengst wel enorm is.”

Samen leren
Voor Arnold de Weerd was dat vangnet belangrijk. Arnold: “Als het bestuur niet achter dit soort keuzes staat, wordt het niets meer dan een individuele sessie van een school. Terwijl door samen te werken juist verbinding ontstaat. We kunnen bij elkaar en bij het bestuur terecht met vragen en we delen ervaringen, zodat we van en met elkaar kunnen leren.” Zo weten ze binnen stichting CPOB inmiddels allemaal dat het fijn is als de eigen leerkracht tijdens de techniekles aanwezig is in de klas, want techniekstudenten hebben geen ervaring met lesgeven. En dat een goede planning noodzakelijk is: hoeveel studenten komen er? Wie verzorgt de benodigde materialen? Welke thema’s komen wanneer aan bod?

Mooie feedback
Inmiddels verzorgt OhO binnen stichting CPOB op zes scholen het techniekaanbod. Wat Jos en Arnold betreft breidt dat aantal zich snel uit. Arnold: “Van mijn leerkracht van groep 3/4 begreep ik dat haar leerlingen enorm verwonderd zijn geraakt door de technieklessen. De leerkracht van groep 5/6 gaf al aan dat OhO een fijne en leerzame aanvulling op haar lesprogramma is en in groep 7/8 spatte het enthousiasme van de gezichten van de leerlingen af. Zulke resultaten gun ik al mijn collega’s.”

*Onderwijs helpt Onderwijs (OhO) is een van de manieren waarop wetenschap en technologie in het curriculum van basisscholen kan worden geïmplementeerd. OhO is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het KWTG.

Kijk voor meer informatie over OhO op www.oho-t.nl.

Lees ook:
ROC-studenten enthousiasmeren basisschoolleerlingen voor techniek
Technieklessen: belangrijk voor basisschoolleerlingen, ROC-studenten én de regio