Opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren: praktisch en onderbouwd met W&T-onderwijs aan de slag

Sinds 2020 zijn Nederlandse basisscholen verplicht om Wetenschap en Techniek aan te bieden. Om die schoolontwikkeling mogelijk te maken biedt de HAN de opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren aan. Maarten Hennekes, hoofddocent en medeontwikkelaar van de opleiding: “Leraren die deelnemen geven in anderhalf jaar tijd het W&T-onderwijs op school vorm.”

In de strategische koers beschrijven dat Wetenschap en Techniek en de daarmee samenhangende onderzoekende en ontwerpende houding belangrijk is voor jouw school of scholen, is stap één. Stap twee is ervoor zorgen dat je mensen hebt die dat waarmaken. Maarten: “Tijdens de opleiding werken deelnemers aan een eigen schoolontwikkelvraag op het gebied van W&T of toekomstgericht onderwijs. De opdrachten en het ontwikkelplan voeren ze uit op hun eigen school en dragen bij aan de W&T-ontwikkeling binnen de eigen school of het eigen bestuur.”

Lesprogramma
Direct praktisch aan de slag dus. Cursist en leraar Stéphanie Niels vertelt: “Het eerste half jaar vergroot je je kennis, ervaar je hoe je onderzoek doet en geef je op je eigen school een lessenserie. In de volgende zes maanden zoek je uit hoe je dit soort onderwijs samen met collega’s kan ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is vakintegratie. Want W&T is geen losstaand iets, het is een manier om onderwijs te benaderen. Daarom zoek je naar overlap in doelen tussen een bepaald vak – bijvoorbeeld rekenen of taal – en onderzoekend en ontwerpend leren. In de laatste periode richt je je op de lange termijn. Je denkt na over hoe je het geleerde in de school kan verankeren en schrijft een visiestuk.”

Maakonderwijs
De opleiding is op hogescholen door heel Nederland te volgen, allemaal met een eigen onderscheidend vermogen. Bij de HAN is dat de link met maakonderwijs. Maarten: “Onder andere door onze nauwe samenwerking met MakerCosmos* gaan we een stap verder dan ontwerpend leren, waarbij de focus vaak ligt op het oplossen van een probleem. Bij ons kan het vertrekpunt ook een droom, verbeelding of wens zijn. We leggen de relatie met kunst en cultuur en schenken veel aandacht aan creatief leren. Tegelijkertijd komen moderne technieken als lasersnijden en programmeren aan bod.”

Netwerk
Voor de deelnemers levert de opleiding naast kennis, uitdaging en inspiratie een waardevolle uitbreiding van het netwerk op. Cursist en leraar Marino van der Zande: “We wisselen onderling ervaringen uit en nemen elkaars energie mee de eigen school in.” Stéphanie voegt daaraan toe: “Het is mijn taak om alles wat ik leer over te brengen aan het team. Want dat ik me professionaliseer is leuk, maar pas als we het als school omarmen komen we echt verder. Met deze opleiding als basis weet ik zeker dat dat gaat lukken. Ik sta er nu en de toekomst namelijk niet meer alleen voor.”

Opbrengst
Toch is alleen de opleiding niet voldoende om een onderwijsverandering te realiseren. Daarvoor is ook de support van directie en bestuur essentieel. Mocht die (nog) ontbreken, dan heeft Marino de oplossing: “Laat zien hoe kinderen genieten van W&T-onderwijs en wat ze er bewust en onbewust op persoonlijk en didactisch vlak van leren. Iedereen die dát weet, wil hiermee aan de slag.”

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren is een geregistreerde en geheel vernieuwde post-hbo-opleiding van de HAN over Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Cursisten worden opgeleid tot expert-leerkracht W&T, coördinator W&T binnen de school of stichting en inspirator en ondersteuner/begeleider van collega’s op het gebied van W&T-vormgeving in de klas. Lees hier meer informatie.

*MakerCosmos is het innovatiecentrum voor maakonderwijs van de HAN academie educatie, de regionale schoolbesturen PO en educatieve partners.

Benieuwd naar de ervaringen van cursisten? Lees dan De opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren? Gewoon doen!