All posts by Marloes Brilman

Uit het pamflet ‘Groeiend Gelders Goud’ (plaatsing 10 mei):
“Slaagt u als statenlid erin het techniektalent in kinderen op de basisschool te laten ontluiken? Dan legt u een basis voor de broodnodige instroom van Gelderse technici.” Continue Reading Quotes uit de impressies en interviews naar aanleiding van de Visiebijeenkomsten W&T-onderwijs in Gelderland

De invoering van W&T-onderwijs op basisscholen in Gelderland is een uitdaging. Er gaat veel goed, maar het aanbod en de programmering verlangen een nog betere afstemming, planning en regie. Van groot belang voor het leren van kinderen en de keuzes die ze in de toekomst maken. Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) en Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost (KWTO) slaan dit jaar daarom de handen ineen, uiteraard samen met de Provincie Gelderland. Gemeenschappelijk doel? Komen tot een duurzame W&T–ontwikkeling op de Gelderse basisscholen. Bedoeld om zo daadwerkelijk impact te creëren. Dat start met een gezamenlijke visievorming voor W&T in het Gelderse basisonderwijs die inhoudelijke sturing geeft aan een meerjarenprogrammering. Continue Reading Eerste bijeenkomst ‘Visievorming W&T in het basisonderwijs in Gelderland’ zet direct de actieve toon

De invoering van W&T-onderwijs op basisscholen in Gelderland is een uitdaging. Er gaat veel goed, maar het aanbod en de programmering verlangen een nog betere afstemming, planning en regie. Van groot belang voor het leren van kinderen en de keuzes die ze in de toekomst maken. Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) en Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost (KWTO) hebben dit jaar de handen ineen geslagen, uiteraard samen met de Provincie Gelderland. Gemeenschappelijk doel? Komen tot een duurzame W&T-ontwikkeling op de Gelderse basisscholen. Bedoeld om zo daadwerkelijk impact te creëren. Daarom is gestart met een gezamenlijke visievorming voor W&T in het Gelderse basisonderwijs die inhoudelijke sturing geeft aan een meerjarenprogrammering. Continue Reading Van 10 mei tot begin juli: impressies, interviews en opbrengsten Gelders visietraject W&T in de basisschool

Directeur van Stichting Technasium Ria Sluiter heeft het nog niet zwart op wit, maar ze heeft wel een sterk vermoeden: leerlingen komen het Technasium anders binnen dan tien jaar geleden. De reden daarvoor is de groeiende aandacht voor Wetenschap & Technologie op de basisscholen. Ria: “Het niveau waarop onze leerlingen nu starten lijkt hoger. Daar plukt iedereen de vruchten van.” Continue Reading “Leerlingen komen nu anders binnen dan tien jaar geleden”

Bestuurders reflecteren op 10 jaar Wetenschap en Technologie op school
Dit jaar vieren we tien jaar ondersteuning van het KWTG aan basisscholen op het gebied van W&T-onderwijs. Sylvia Veltmaat (voorzitter College van Bestuur Flores Onderwijs), Marjolein Wenting (voorzitter College van Bestuur Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen) en Jacqueline Goedhart (projectleider KWTG) blikken terug én kijken vooruit. “We hebben mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet.” Continue Reading “We gunnen alle leerlingen W&T-onderwijs”

Hoe zet jij vraaggestuurd leren in de klas in? Onze ervaring leert dat leraren wel willen, maar zoeken naar ondersteuning. Het Vragenkompas helpt daarbij. Het is een handreiking om leervragen efficiënt en effectief te begeleiden. Het helpt je gerichter na te denken over het type vraag dat je wilt oproepen, het soort onderzoek dat leerlingen kunnen doen om een bepaald type vraag te beantwoorden, wat elk type vraag van jou aan begeleiding vraagt en wat de leeropbrengst is. Continue Reading Nieuw: uitwerking thema Mondkapjes voor in de klas

Hoe staan Gelderse basisscholen ervoor op het gebied van (implementatie van) w&t onderwijs? Waar hebben de scholen behoefte aan als het gaat om het zetten van de volgende stap? Het KWTG zocht het uit in samenwerking met de provincie Gelderland, Jet-Net & TechNet en het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO). Continue Reading Wetenschap & technologie in het DNA van basisscholen in Gelderland